Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Związany z majątkiem Podbrzezia Dolnego, wzniesiony został w XVII w., staraniem rodziny von Stentsch, przebudowany i powiększony w XVIII i XIX w., ma wydłużone proporcje, dwie kondygnacje i dach...
Architektura rezydencjonalna
Założenie podworskie usytuowane jest na północno-wschodnim obrzeżu miasta, po za­chodniej stronie ul. Garbarskiej, pod nr 39. Dawniej teren ten znajdował się poza obrę­bem administracyjnym...
Architektura rezydencjonalna
Barokowa rezydencja, wzniesiona w 1 ćw. XVIII w., został spalona w 1945 i rozebrana. Zachował się tylko relikt w postaci przyarkadowego portyku filarowego, zwieńczonego profilowanym gzymsem, podtrzymywanym...
Architektura rezydencjonalna
Wzniesiony w 1. poł. XIV w. na miejscu grodu kasztelańskiego, stał się w latach 1369–1476 siedzibą głogowsko-żagańskich książąt – Henryka VIII, Henryka IX i Henryka XI. Był założeniem...
Architektura rezydencjonalna
Zamek mieści się przy ul. Klasztornej. Budowla oddzielona jest od miasta głęboką, suchą fosą. Dojście do zamku przeprowadzone jest po grobli. Obiekt jest obecnie siedzibą Kożu­chowskiego...
Architektura rezydencjonalna
Koło to miejscowość położona w przybliżeniu 5 km na północ od Brodów. Zespół fol­warczny obejmuje rozległy obszar, leżący na południe od zabudowań wsi. W skład założe­nia wchodzi podwórze...
Architektura rezydencjonalna
Zbudowany na pocz. XX w., został w 2. poł. tego stulecia powiększony o aneksy przy krótszych bokach. Od 2001 służy, jako pensjonat. Jest budowlą murowaną, prostokątną w rzucie, z ryzalitami,...
Architektura rezydencjonalna