Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Dwór przy ul. Garbarskiej 46 w Kożuchowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski
Architektura rezydencjonalna
Założenie podworskie usytuowane jest na północno-wschodnim obrzeżu miasta, po za­chodniej stronie ul. Garbarskiej, pod nr 39. Dawniej teren ten znajdował się poza obrę­bem administracyjnym...
Architektura rezydencjonalna
Relikty pałacu rodziny v. Kalckreuth (ul. Nowosolna) w Kożuchowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski
Architektura rezydencjonalna
Zamek (ul. Klasztorna 14) w Kożuchowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski
Architektura rezydencjonalna
Zamek mieści się przy ul. Klasztornej. Budowla oddzielona jest od miasta głęboką, suchą fosą. Dojście do zamku przeprowadzone jest po grobli. Obiekt jest obecnie siedzibą Kożu­chowskiego...
Architektura rezydencjonalna
Koło to miejscowość położona w przybliżeniu 5 km na północ od Brodów. Zespół fol­warczny obejmuje rozległy obszar, leżący na południe od zabudowań wsi. W skład założe­nia wchodzi podwórze...
Architektura rezydencjonalna
Krasne Dłusko, gm. Przytoczna -pałac
Architektura rezydencjonalna