Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Pałac wraz z parkiem i folwarkiem zajmuje środkową część wsi i stanowi jej dominantę kompozycyjną. Miejscowość ukształtowana jest jako krótka ulicówka folwarczna, zdeter­minowana przez warunki...
Architektura rezydencjonalna
Zbudowana zapewne w 1. ćw. XIX w., klasycystyczna, jest budowlą murowaną, założoną na planie prostokąta, dwutraktową, piętrową, nakrytą dachem dwuspadowym.  
Architektura rezydencjonalna
Wzniesiony w kon. XIX w., eklektyczny, z przewagą elementów nawiązujących do baroku, zachował się w pierwotnym stanie i jest użytkowany na cele mieszkalne. Murowany, prostokątny w planie,...
Architektura rezydencjonalna
Zespół folwarczny Krążkowo zlokalizowany jest w zachodniej części wsi. Założenie składa się z pałacu, niewielkiego parku oraz czworobocznego podwórza i usytuowanej wokół nie­go zabudowy...
Architektura rezydencjonalna
Został zbudowany w pocz. XIX w., staraniem rodziny Dziembowskich, a w kon. tamtego stulecia powiększony w kierunku wschodnim i ujednolicony architektonicznie. Obiekt jest budowlą w starszej części...
Architektura rezydencjonalna
Kręcko położone jest 6 km na północ od Babimostu, przy drodze lokalnej, prowadzącej ze Zbąszynka do Brudzewa. Założenie składa się z części rezydencjonalnej, gospodarczej i kolonii mieszkalnej,...
Architektura rezydencjonalna
Budowla powstała w 80. latach XVIII w., jako siedziba właściciela tutejszej papierni i dzierżawcy dóbr ziemskich, jakie posiadała w Krępie Zielona Góra. Po 1945 w obiekcie mieściła...
Architektura rezydencjonalna