Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Założenie dworskie w Kiełpinie, niewielkiej wsi położonej na południe od Zielonej Góry, przy lokalnej drodze Ochla – Jarogniewice, zostało usytuowane na północnym krańcu miejscowości. Dwór,...
Architektura rezydencjonalna
DwórDwór zwany domem gościnnym usytuowany jest w południowo-zachodniej części wsi i należy do zespołu pałacowo-folwarczno-parkowego. Położony jest między podwórzem gospodarczym zlokalizowanym...
Architektura rezydencjonalna
Dwór w Kolesinie (dawny Goltzen) usytuowany jest w południowej części wsi, w zespo­le dworsko-parkowo-folwarcznym. Budynek dworu stanowi element dominujący całego założenia, po którego północnej...
Architektura rezydencjonalna
Założenie pałacowe zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części wsi, w sąsiedztwie kościoła. Wschodnią część zespołu zajmuje rezydencja i otaczający ją od wschodu i połu­dnia niewielki...
Architektura rezydencjonalna
Pozostałości pałacu usytuowane są nieopodal kościoła, po jego południowej stronie, za to­rami kolejowymi, na zachód od drogi prowadzącej z Nowej Soli do Sulechowa. Położo­ne są w głębi...
Architektura rezydencjonalna
Pałac w Konradowie wraz z folwarkiem usytuowany został w centrum wsi o planie uli­cówki. Podobnie jak wiele innych kompleksów dworskich, zespół konradowski składał się pierwotnie z trzech głównych...
Architektura rezydencjonalna
Wieś Kosieczyn położona jest przy lokalnej drodze z Babimostu do Zbąszynka. Założenie folwarczne znajduje się w centrum wsi. Część rezydencjonalna wraz z głównym folwarcz­nym podwórzem, dworem...
Architektura rezydencjonalna