Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Rezydencja zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości Kosierz. Od północy do pałacu przylega park, zamknięty po wschodniej stronie aleją bukową. Natomiast, po stro­nie wschodniej znajdują...
Architektura rezydencjonalna
Zamek w Kostrzynie nad Odrą, gm. Kostrzyn nad Odrą, pow. gorzowski
Architektura rezydencjonalna
Zamek w Kostrzynie, a w zasadzie jego relikty zachowane na wysokości przyziemia, zlo­kalizowany jest w zachodniej części Starego Miasta, ponad rzeką Odrą. Kostrzyn był pier­wotnie...
Architektura rezydencjonalna
Dwór w Kownatach, gm. Torzym, pow. sulęciński
Architektura rezydencjonalna
Niewielka miejscowość, położona jest na uboczu ważniejszych szlaków komunikacyjnych, ok. 2 km od najbliższej drogi Sulęcin-Torzym. Założenie dworsko-parkowe oparte na osi północ-południe,...
Architektura rezydencjonalna
Koźla, gm. Świdnica - dwór
Architektura rezydencjonalna
Założenie dworskie w Koźli położone jest w centrum wsi, nieopodal kościoła parafialne­go pw. św. Jadwigi. Wzniesiony w 1710 roku dwór usytuowany został przy południowym boku folwarcznego podwórza....
Architektura rezydencjonalna