Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Dwór w Kozowie, gm. Gubin, pow. krośnieński
Architektura rezydencjonalna
Zespół dworski zlokalizowany jest w zachodniej części Kozowa, na południe od drogi pro­wadzącej z Luboszyc. Dwór zajmuje wschodnią stronę rozległego podwórza, do którego od południa i od...
Architektura rezydencjonalna
 Wzniesiony najpewniej w 2. poł. XVIII w., był remontowany w następnym stuleciu, gdy podwyższono ryzalit oraz w latach 1973 – 1976. Prace te spowodowały zubożenie dworu, pozbawiając go...
Architektura rezydencjonalna
Dwór przy ul. Garbarskiej 46 w Kożuchowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski
Architektura rezydencjonalna
Założenie podworskie usytuowane jest na północno-wschodnim obrzeżu miasta, po za­chodniej stronie ul. Garbarskiej, pod nr 39. Dawniej teren ten znajdował się poza obrę­bem administracyjnym...
Architektura rezydencjonalna
Relikty pałacu rodziny v. Kalckreuth (ul. Nowosolna) w Kożuchowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski
Architektura rezydencjonalna
Zamek (ul. Klasztorna 14) w Kożuchowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski
Architektura rezydencjonalna