Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Zamek mieści się przy ul. Klasztornej. Budowla oddzielona jest od miasta głęboką, suchą fosą. Dojście do zamku przeprowadzone jest po grobli. Obiekt jest obecnie siedzibą Kożu­chowskiego...
Architektura rezydencjonalna
Koło to miejscowość położona w przybliżeniu 5 km na północ od Brodów. Zespół fol­warczny obejmuje rozległy obszar, leżący na południe od zabudowań wsi. W skład założe­nia wchodzi podwórze...
Architektura rezydencjonalna
Krasne Dłusko, gm. Przytoczna -pałac
Architektura rezydencjonalna
Pałac wraz z parkiem i folwarkiem zajmuje środkową część wsi i stanowi jej dominantę kompozycyjną. Miejscowość ukształtowana jest jako krótka ulicówka folwarczna, zdeter­minowana przez warunki...
Architektura rezydencjonalna
Krążkowo, gm. Sława - oficyna dworska
Architektura rezydencjonalna
Krążkowo, gm. Sława - pałac
Architektura rezydencjonalna
Zespół folwarczny Krążkowo zlokalizowany jest w zachodniej części wsi. Założenie składa się z pałacu, niewielkiego parku oraz czworobocznego podwórza i usytuowanej wokół nie­go zabudowy...
Architektura rezydencjonalna