Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Założenie pałacowe leży w północno-zachodniej części wsi. Zespół składa się z pałacu oto­czonego od strony zachodniej i południowej parkiem oraz podwórza usytuowanego od południa. Dziewiętnastowieczny...
Architektura rezydencjonalna
Wieś położona jest nad Bobrem, przy trasie wiodącej ze Szprotawy do Bolesławca. Zało­żenie dworskie składa się z dwóch niedaleko oddalonych od siebie części: północnej rezy­dencjonalnej...
Architektura rezydencjonalna
Dwór usytuowany jest na północno-wschodnim skraju wsi, po północnej stronie lokal­nej drogi z Wilkanowa do Koźli. Położony w południowej części założenia dworsko-fol­warczno-parkowego. Otoczony...
Architektura rezydencjonalna
Pałac wraz z założeniem parkowym położony jest w południowo-zachodniej części wsi, niedaleko jeziora Lgińsko. W odległości ok. 100 m od pałacu w kierunku południowym znajduje się gorzelnia,...
Architektura rezydencjonalna
Dwór wraz z zabudową folwarczną tworzy jednolite założenie skupione wokół prostokąt­nego dziedzińca. Część gospodarczą od rezydencjonalnej oddziela droga biegnąca z zacho­du na wschód....
Architektura rezydencjonalna
Pałac usytuowany jest w południowo-zachodniej części wsi Lipna (niem. Leippa). Na po­łudnie od rezydencji rozciąga się park krajobrazowy, a po stronie północnej zabudowania gospodarcze skupione...
Architektura rezydencjonalna
Pałac znajduje się w południowo-wschodniej części miejscowości, na południe od dro­gi wiejskiej. Budynek zlokalizowany jest pośrodku dziedzińca folwarcznego utworzone­go przez budynki gospodarcze...
Architektura rezydencjonalna