Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Założenie dworsko-folwarczno-parkowe usytuowane jest na południowym skraju miejsco­wości, po południowej stronie drogi prowadzącej z Nowej Soli do Studzieńca. Dwór zlo­kalizowany w zachodniej...
Architektura rezydencjonalna
Oddalone zaledwie o 3 kilometry od Świebodzina Lubinicko leży tuż przy wschodniej ob­wodnicy, łączącej drogę z Zielonej Góry z trasą Świecko-Poznań, po jej wschodniej stro­nie. Wieś rozlokowana...
Architektura rezydencjonalna
Lubniewice położone są na terenie ukształtowanym przez ostatni lodowiec, po którym po­zostały w tym miejscu rynny jeziorne. Na niewielkim obszarze między jeziorami Lubiąż (Lubniewickim)...
Architektura rezydencjonalna
Pałac położony jest w północnej części wsi. Na północ od rezydencji znajduje się niewiel­ki park, a od południa prostokątny dziedziniec otoczony zabudowaniami gospodarczymi. Droga do pałacu...
Architektura rezydencjonalna
Zamek wraz z parkiem krajobrazowym położony jest w północno-zachodniej części stare­go miasta. Granicę wschodnią założenia wyznacza ulica Zamkowa, natomiast od zacho­du i północy, odnogi...
Architektura rezydencjonalna