Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
 Pierwotnie była to siedziba rodowa Schönaichów, wzniesiona w kon. XV w. w postaci wieży mieszkalnej, trzykondygnacyjnej, na planie kwadratu. W 2. poł. XVIII w. zbudowany został barokowy...
Architektura rezydencjonalna
Pałac usytuowany jest w południowo-zachodniej części wsi Lipna (niem. Leippa). Na po­łudnie od rezydencji rozciąga się park krajobrazowy, a po stronie północnej zabudowania gospodarcze skupione...
Architektura rezydencjonalna
Pałac znajduje się w południowo-wschodniej części miejscowości, na południe od dro­gi wiejskiej. Budynek zlokalizowany jest pośrodku dziedzińca folwarcznego utworzone­go przez budynki gospodarcze...
Architektura rezydencjonalna
Założenie dworsko-folwarczno-parkowe usytuowane jest na południowym skraju miejsco­wości, po południowej stronie drogi prowadzącej z Nowej Soli do Studzieńca. Dwór zlo­kalizowany w zachodniej...
Architektura rezydencjonalna
Oddalone zaledwie o 3 kilometry od Świebodzina Lubinicko leży tuż przy wschodniej ob­wodnicy, łączącej drogę z Zielonej Góry z trasą Świecko-Poznań, po jej wschodniej stro­nie. Wieś rozlokowana...
Architektura rezydencjonalna
Lubniewice położone są na terenie ukształtowanym przez ostatni lodowiec, po którym po­zostały w tym miejscu rynny jeziorne. Na niewielkim obszarze między jeziorami Lubiąż (Lubniewickim)...
Architektura rezydencjonalna
Pałac położony jest w północnej części wsi. Na północ od rezydencji znajduje się niewiel­ki park, a od południa prostokątny dziedziniec otoczony zabudowaniami gospodarczymi. Droga do pałacu...
Architektura rezydencjonalna