Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Zespół dworsko-parkowo-folwarczny usytuowany jest w centrum wsi, pomiędzy szosą z Uradu do Rzepina od strony północnej, a rzeką Ilanką wyznaczającą granicę południową założenia. Sam dwór...
Architektura rezydencjonalna
Marysin to niewielka wieś, złożona z folwarku i kilku domów mieszkalnych, położona na południowy – wchód od Żagania, przy drodze łączącej miasto z Dziedrzychowicami. Dwór usytuowany jest...
Architektura rezydencjonalna
Międzylesie to miejscowość położona na północnym – wschodzie gminy Niegosławice. Zespół folwarczny zlokalizowany jest w północno-zachodniej części wsi, przy bocznej dro­dze prowadzącej...
Architektura rezydencjonalna
Murowany zamek stoi w zachodniej części miasta, na szczycie grodziska otoczonego wa­łem o konstrukcji ziemno-drewnianej, powstałego w IX wieku przy ujściu rzeki Paklicy do Obry. Powstała osada...
Architektura rezydencjonalna
Zespół pałacowy usytuowany jest po północno-wschodniej stronie zabudowań wsi. Poza pałacem, w obrębie założenia znajduje się zespół zabudowań folwarcznych zlokalizowany...
Architektura rezydencjonalna
Mieszków (niem. Beinsdorf) położony jest na południowy wschód od Trzebiela, na skra­ju Parku Mużakowskiego, w pobliżu tzw. „leśnych” jezior. Przez wieś przepływa rzeczka Skroda, będąca...
Architektura rezydencjonalna
Miodnica położona jest wzdłuż starego traktu z Nowogrodu Bobrzańskiego do Żagania, ok. 12 km na północ od tego miasta. W centrum wsi po zachodniej stronie drogi znajduje się kościół (2. poł....
Architektura rezydencjonalna