Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Wzniesiony w czwartej ćwierci XVIII w., w stylu klasycystycznym, został w latach 1993– 1995 starannie wyremontowany z przeznaczeniem na pensjonat. Jest murowany, założony na planie prostokąta,...
Architektura rezydencjonalna
Zespół dworsko-parkowo-folwarczny usytuowany jest w centrum wsi, pomiędzy szosą z Uradu do Rzepina od strony północnej, a rzeką Ilanką wyznaczającą granicę południową założenia. Sam dwór...
Architektura rezydencjonalna
Marysin to niewielka wieś, złożona z folwarku i kilku domów mieszkalnych, położona na południowy – wchód od Żagania, przy drodze łączącej miasto z Dziedrzychowicami. Dwór usytuowany jest...
Architektura rezydencjonalna
Istniejąca od średniowiecza majętność, w 1507 należała do Margarety Sellge, która uposażyła nią szpital św. Anny w Żaganiu. W 1796 Marysin był w posiadaniu rodziny Göppnerów,...
Architektura rezydencjonalna
Międzylesie to miejscowość położona na północnym – wschodzie gminy Niegosławice. Zespół folwarczny zlokalizowany jest w północno-zachodniej części wsi, przy bocznej dro­dze prowadzącej...
Architektura rezydencjonalna
Zbudowany ok. 1870, stylowo nawiązuje do renesansu, lecz posiada też elementy właściwe innym stylom. Jest murowany, na planie prostokąta z ryzalitami, piętrowy, nakryty niskim dachem mansardowym,...
Architektura rezydencjonalna
Murowany zamek stoi w zachodniej części miasta, na szczycie grodziska otoczonego wa­łem o konstrukcji ziemno-drewnianej, powstałego w IX wieku przy ujściu rzeki Paklicy do Obry. Powstała osada...
Architektura rezydencjonalna