Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Około pół kilometra od skrzyżowania dróg z Kożuchowa do Zielonej Góry i Nowogrodu Bobrzańskiego znajdują się pozostałości założenia dworskiego w Mirocinie Średnim. Ru­iny dworu usytuowane...
Architektura rezydencjonalna
Dwór w Mironicach zlokalizowany jest we wschodniej części miejscowości, na południe od drogi wiejskiej. Obiekt znajduje się w obrębie dawnego klasztoru cysterskiego, w ra­mach założenia folwarcznego...
Architektura rezydencjonalna
Od poł. XIV w. do 1539 istniał w Mironicach klasztor cystersów, będący filią opactwa w Kołbaczu. Po sekularyzacji klasztoru, jego dobra stały się domeną państwową. Klasztorny kościół,...
Architektura rezydencjonalna
Dwór w Miłakowie usytuowany jest na wschodnim krańcu wsi, po północnej stronie dro­gi. Zajmuje zachodnią stronę obszernego, nieregularnie rozplanowanego podwórza gospo­darczego, do którego zwrócony...
Architektura rezydencjonalna
Początek budowli dała wieża rycerska, otoczona fosą, wzniesiona ok. 1400, zapewne dla Niclasa Unruha. Mury wieży tkwią w zachodniej części obecnego dworu, powstałego w XVI w. przez rozbudowę...
Architektura rezydencjonalna
Miłowice położone są przy lokalnej drodze z Olbrachtowa do Sieniawy Żarskiej. Zespół pałacowy usytuowany został w zachodniej części wsi. Pałac stanowi najpóźniejszy element założenia, które...
Architektura rezydencjonalna
Posiadłość dworską w Miłowicach poświadczają dokumenty z XV w. Istniał tutaj folwark bez siedziby szlacheckiej. Dwór o neoklasycystycznej architekturze, parterowy, powstał dopiero ok. 1860,...
Architektura rezydencjonalna