Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Dwór w Ochli (niem. Ochelhermsdorf) jest częścią dawnego założenia dworsko-folwarcz­nego położonego w tzw. Ochli Górnej. Usytuowany jest w północno-zachodniej części wsi. Z dawnego założenia...
Architektura rezydencjonalna
Ogardy to miejscowość o genezie średniowiecznej, o której najstarsza wzmianka pochodzi z księgi ziemskiej margrabiego Ludwika z 1337 roku. Właścicielami tutejszych majętno­ści byli przedstawiciele...
Architektura rezydencjonalna
Dawny folwark wraz z parkiem w Ojerzycach zlokalizowany jest w północno-wschodniej części miejscowości, tuż przy szosie przebiegającej przez wieś. Charakterystyczne jest jego położenie naprzeciwko...
Architektura rezydencjonalna
Dwór w miejscowości Okunin usytuowany został we wschodniej części rozległej wsi. Pier­wotnie stanowił jeden z głównych elementów założenia folwarcznego zakomponowane­go wokół nieregularnego...
Architektura rezydencjonalna
Dwór w Olszyńcu, obecnie dom nr 32, zlokalizowany jest w północnej części wsi, w bez­pośrednim sąsiedztwie parku krajobrazowego, na terenie którego mieścił się pałac, obec­nie zachowany...
Architektura rezydencjonalna
Dwór wraz z zabudową folwarczną i nieistniejącym dziś parkiem po północno-wschodniej stronie, znajduje się w centralnej części wsi o układzie owalnicowym, na wschód od ko­ścioła. Fasadą...
Architektura rezydencjonalna
Pałac położony jest we wschodniej części wsi Osiecznica, przy głównej drodze prowadzącej z Krosna Odrzańskiego do Cybinki. Budowla zajmuje centralną część założenia dworskie­go. Układ...
Architektura rezydencjonalna