Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Wieś położona jest ok. 11 km na zachód od miasta Trzciel. Początkowo ośrodek miejsco­wości stanowiła zabudowa określana jako „Folwark Średni i Stary”, następnie przyjęto nie­miecką nazwę...
Architektura rezydencjonalna
Pasterzowice położone 4 km na północ od Szprotawy, wschodnim skrajem założenia wiej­skiego stykają się z tranzytową drogą Szprotawa – Kożuchów. Opodal tego miejsca, na po­łudnie, po wschodniej...
Architektura rezydencjonalna
Przy trasie międzynarodowej Warszawa-Berlin, 5 km na zachód od siedziby gminy w To­rzymiu leży niewielka wieś Pniów, usytuowana na osi północ-południe, wzdłuż dwóch równoległych dróg. Większa...
Architektura rezydencjonalna
Zespół pałacowy w Pomorsku (niem. Pommerzig) założony został w pobliżu kościoła w południowej części wsi. Przed głównym budynkiem rozplanowano dziedziniec. Pozo­stałe budynki, dawniej stanowiące...
Architektura rezydencjonalna
Zespół folwarczny usytuowany jest na początku wsi, po zachodniej stronie drogi prowa­dzącej z Nowego Miasteczka. Przy drodze znajdują się budynki gospodarcze. Dwór posa­dowiony jest na niewielkim...
Architektura rezydencjonalna
Około 300 m na zachód od placu rynkowego położone są dwa zalesione wzgórza. Jedno z nich, o czworobocznym kształcie, to dawny gród, drugie, owalne, jest śladem osady pod­grodowej. Wyraźnie zarysowane...
Architektura rezydencjonalna
Malowniczo rozlokowany na zachodnim brzegu jeziora Niesłysz zespół rezydencjonalny w Przełazach (niem. Seeläsgen) złożony jest z neorenesansowego pałacu położonego w par­ku oraz folwarku. Całość...
Architektura rezydencjonalna