Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Klasycystyczny dwór we wsi Sarbiewo znajduje się w obrębie historycznego założenia fol­warcznego, w północno-wschodniej części wsi. W zespole zabudowy dwór usytuowany jest po stronie południowej....
Architektura rezydencjonalna
Miejscowość leży przy drodze prowadzącej ze Stypułowa do Witkowa. Pałac otacza od północnego zachodu podwórze gospodarcze, a od wschodu i południa rozciąga się park. Pierwsza wzmianka o wsi...
Architektura rezydencjonalna
Zespół dworski usytuowany jest w południowo-wschodniej części wsi Sieciejów. Założe­nie przecina lokalna droga biegnąca z południa na północ, oddzielająca część gospodarczą od rezydencjonalnej....
Architektura rezydencjonalna
Siedliska rezydencja z zamkiem, kaplicą zamkową, budynkiem bramnym, fortyfikacjami i parkiem, schodzącym południowym zboczem do rzeki Odry, zlokalizowana jest na wzniesieniu przy trasie wiodącej z...
Architektura rezydencjonalna
Zespół pałacowy w Siedlnicy Dolnej położony jest w zachodniej części wsi i podobnie jak inne pobliskie majątki, składa sie z trzech enklaw przestrzennych: rezydencjonalnej, go­spodarczej i koloni...
Architektura rezydencjonalna
Dwór zlokalizowany jest pośrodku miejscowości, po północnej stronie lokalnej drogi pro­wadzącej do Radówka. Budynek wzniesiono na osi wschód-zachód, w linii zabudowy wiej­skiej, w układzie...
Architektura rezydencjonalna
Sobolice położone są około 6 km na południe od Bytomia Odrzańskiego. Założenie pała­cowo-parkowo-folwarczne zajmuje wschodnią część wsi. W jego centrum znajduje się ru­ina, spalonego po...
Architektura rezydencjonalna