Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Pałac w Zaborze położony jest w południowo-wschodniej części wsi, w zespole, w skład którego wchodzą m.in.: pięć barokowych oficyn, otaczających dziedziniec i park. Pałac sta­nowi dominujący...
Architektura rezydencjonalna
Zespół pałacowo-folwarczny wraz z założeniem parkowym znajduje się w południowej czę­ści wsi, przy drodze prowadzącej z Górczyny do Starych Drzewiec. Na północny zachód od pałacu usytuowany...
Architektura rezydencjonalna
Pałac w Zatoniu położony jest w północnej części wsi, po wschodniej stronie przebiegają­cej przez nią drogi z Zielonej Góry do Kożuchowa. Usytuowany został w zachodniej par­tii rozległego...
Architektura rezydencjonalna
Malownicza ruina dworu w Zimnej Brzeźnicy zarośnięta drzewami i roślinnością znajdu­je się kilka kilometrów od głównej trasy wiodącej z Zielonej Góry do Wrocławia, między Nowym Miasteczkiem,...
Architektura rezydencjonalna
Zachowany do dnia dzisiejszego w Zaborze pałac, w którym mieści się Centrum Leczenia dzieci i Młodzieży, wzniesiony został przez hr. Heinricha Johanna von Dünnewald w 4 ćwierci XVII...
Architektura rezydencjonalna