Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Jest budowlą eklektyczną, wzniesioną w kon. XIX w., murowaną, założoną na planie litery H, piętrową, nakrytą dachem wielospadowym. Fasadę wzbogaca architektonicznie pseudoryzalit, zwieńczony...
Architektura rezydencjonalna
Pałac w Konradowie wraz z folwarkiem usytuowany został w centrum wsi o planie uli­cówki. Podobnie jak wiele innych kompleksów dworskich, zespół konradowski składał się pierwotnie z trzech głównych...
Architektura rezydencjonalna