Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Zespół dworsko-parkowo-folwarczny usytuowany jest w centrum wsi, pomiędzy szosą z Uradu do Rzepina od strony północnej, a rzeką Ilanką wyznaczającą granicę południową założenia. Sam dwór...
Architektura rezydencjonalna