Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Pochodzący z ostatniej ćwierci XIX wieku pałac w Łęgowie założony został w obrębie roz­ległego terenu dawnego folwarku, w północno-wschodniej części wsi. Przed pałacem roz­pościera się...
Architektura rezydencjonalna