Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Pałac znajduje się w obrębie zespołu pałacowo-parkowego i poprzedzony jest od strony za­chodniej założeniem folwarcznym. Obiekt zlokalizowany jest po południowej stronie dro­gi prowadzącej z...
Architektura rezydencjonalna