Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Dwór usytuowany jest w centralnej części wsi Stare Czaple, na wschód od drogi biegnącej z Łęknicy do Trzebiela. Budynek, o kształcie czworoboku, zajmuje centralne miejsce pose­sji. Od południa...
Architektura rezydencjonalna