Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Pałac otoczony rozległym parkiem krajobrazowym, którego naturalną granicę stanowi rze­ka Warta, położony jest w kierunku południowo-zachodnim od wsi. Dodatkowo zabudo­wę wiejską...
Architektura rezydencjonalna