Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Wzniesiony w kon. XVIII w., jako siedziba zarządcy folwarku. W 90. latach XX w. był remontowany. Jest murowany na planie prostokąta, dwutraktowy, parterowy, nakryty dachem mansardowym. Fasadę urozmaica...
Architektura rezydencjonalna
Zespół dworsko-folwarczny zlokalizowany jest w centralnej części wsi. Dwór zajmuje po­łudniową pierzeję obszernego podwórza zabudowanego z trzech stron budynkami gospo­darczymi. Za dworem mieści...
Architektura rezydencjonalna