Strona główna / Zabytki / Zabytki techniki
Zabytki
Obok istniejących jeszcze na terenie województwa zielonogórskiego ciekawych przykładów ludowego budownictwa drewnianego w postaci chat i całych zagród o konstrukcji zrębowej czy szkieletowej, zachowały...
Zabytki techniki