Strona główna / Zabytki / Zabytki techniki
Zabytki
Wieża ciśnień w Ośnie Lubuskim została wzniesiona poza zabudowaniami miejskimi, przy drodze do Rzepina. Budowla powstała w 1903 roku, w pobliżu studni głębinowych, obok zlokalizowano też przepompownię....
Zabytki techniki