Strona główna / Zabytki / Założenia urbanistyczne
Zabytki
Miasto Kostrzyn, gm. Kostrzyn, pow. gorzowski
Założenia urbanistyczne
Kożuchów należy do  miast o  dobrze zachowanej pierwotnej sieci ulicznej. Przetrwałe niemal bez  zmian trzynastowieczne rozplanowanie, znaczna grupa kamienic posadowionych...
Założenia urbanistyczne
Miasto Kożuchów, gm. Kożuchów, pow. nowosolski
Założenia urbanistyczne
Zlokalizowany przez Edwarda Dąbrowskiego gród państwowy, który stawił czoło najazdom niemieckim w 1005, 1017 i 1109, leżał pół km na zachód od późniejszego miasta,...
Założenia urbanistyczne