Strona główna / Zabytki / Założenia urbanistyczne
Zabytki
Genezę miasta należy wiązać z  targiem bez  grodu. Analiza warunków fizjograficznych i  planu miasta zdaje  się wskazywać lokalizację osady targowej...
Założenia urbanistyczne