Strona główna / Zabytki / Założenia parkowe
Zabytki
Założenie dworsko-parkowe – siedziba Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy (niem. Schweinitz I), mieści się przy ul. Długiej 27, w środkowej...
Założenia parkowe
Założenie parkowe, po nieistniejącym pałacu w Świdnicy (niem. Schweinitz II) znajduje się w środkowo-pn. części wsi. Jego obszar zachował się w historycznych granicach, które wyznaczają...
Założenia parkowe