Strona główna / Zabytki / Założenia parkowe
Zabytki
Park pałacowy w Małomicach (niem. Mallmitz) położony jest w pn. części miasta. Jego granicę wyznacza od pn. bieg rzeki Bóbr, od pd. i wsch. zabudowania miasta. Strona zach. założenia graniczy...
Założenia parkowe