Zabytki
Instrument będący przedmiotem naszego zainteresowania powstał w  roku 1795. Ta imponująca data nadaje organom, o  których mowa, znamiona najstarszych organów piszczałkowych...
Inne