Zabytki
Założony koliście, kamienny mur z XV w. otacza teren dawnego cmentarza przykościelnego.
Inne
Zbudowany w kon. XVIII w., klasycystyczny, jest obiektem murowanym, parterowym, nakrytym dachem mansardowym z powiekami.
Inne
Najstarsze, renesansowe domy, wzniesione w XVI w. na zrębach budynków gotyckich, przebudowane po pożarach miasta w 1637 i 1764, skupione są przy Rynku. Ustawione na wąskich działkach, trzykondygnacyjne,...
Inne
Obok kościoła stoi plebania z 1440, przebudowana w XVII i XVIII w. – murowana, prostokątna w planie, piętrowa, nakryta dachem czterospadowym. Z elementów gotyckich zachowały się ostrołukowy...
Inne
Zbudowana ok. 1840, murowana, piętrowa, nakryta dachem naczółkowym z lukarną.  
Inne
Zbudowana w kon. XVIII w., posiada znamiona stylowe klasycyzmu. Obiekt jest murowany, parterowy, nakryty dachem naczółkowym.  
Inne
Założenie folwarczne w Mierzęcinie znajduje się na południe od pałacu i zostało wzniesione w 2 połowie XIX wieku. Kolejno wybudowano: w 1862 roku – oborę, w 1868 roku – stajnię, a w 1872...
Inne