Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
W ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury pozyskano dotację w kwocie 17 mln zł na realizację...
Żagań
31 styczeń 2020
W 2019 r., przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wkładzie własnym właściciela zabytku, zrealizowano prace związane ze wzmocnieniem empor i konserwacją bogatej kamieniarki kaplicy...
Siedlisko
14 styczeń 2020