Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
Zakończono prace remontowo-konserwatorskie w żagańskim pałacu. Objęły one górne części elewacji od strony dziedzińca oraz skrzydło wschodnie, uszkodzone przed kilku laty wskutek niewłaściwego...
Żagań
30 kwiecień 2020
Prace remontowe, poprzedzone badaniami konserwatorskimi, rozpoczęto od remontu dachów, który polegał na przełożoniu pokrycia ceramiczne i ponownym ułożeniu historycznej dachówki...
Brody
30 kwiecień 2020
Trwają prace remontowe w zamku joannitów w Słońsku. W październiku 2019 r. podpisano porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Słońsk, Brandenburską Komandorią Zakonu Joannitów...
Słońsk
28 luty 2020
W ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020 priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury pozyskano dotację w kwocie 17 mln zł na realizację...
Żagań
31 styczeń 2020
W 2019 r., przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wkładzie własnym właściciela zabytku, zrealizowano prace związane ze wzmocnieniem empor i konserwacją bogatej kamieniarki kaplicy...
Siedlisko
14 styczeń 2020