Prace konserwatorskie

W dn. 31 października 2006 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał odbioru prac konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych w zabytkowej kaplicy przy kościele parafialnym Leśniowie Wlk. Ta niewielka  budowla...
Zamek w Międzyrzeczu (31.10.2006)
Od października 2006 roku w zamku w Międzyrzeczu trwają prace konserwatorskie i roboty budowlane związane z naprawą części murów, wykonaniem przemurować lica, remontem tarasu, likwidacją zawilgocenia...
Międzyrzecz
Po wielu latach w październiku 2006 roku zaczął się remont dawnego kościoła farnego w Gubinie, który zniszczony od czasu II wojny światowej pozostaje w ruinie. Dzięki grupie aktywnych ludzi,...
Gubin
W październiku 2006 roku zakończono trwające od ponad roku prace konserwatorskie i budowlane przy elewacjach pochodzącej z 2 poł. XIV wieku konkatedry pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Przed przystąpieniem...
Zielona Góra
Ratusz w Gubinie (30.09.2006)
We wrześniu 2006 roku zakończyły się prace konserwatorskie i roboty budowlane elewacji dawnego ratusza w Gubinie prowadzone z inicjatywy władz miasta.
Gubin
BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Spis treści Barbara Bielinis-Kopeć Wprowadzenie ......................................................................................................................................................... 5 PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA Barbara Bielinis-Kopeć Badania...
Zabytek Chroniony Prawem
7
Translate / Übersetzen