Strona główna / Zabytki / Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
W dn. 31 października 2006 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał odbioru prac konserwatorskich i robót budowlanych prowadzonych w zabytkowej kaplicy przy kościele...
Leśniów Wielki
31 październik 2006
Od października 2006 roku w zamku w Międzyrzeczu trwają prace konserwatorskie i roboty budowlane związane z naprawą części murów, wykonaniem przemurować lica, remontem tarasu, likwidacją...
Międzyrzecz
31 październik 2006
Po wielu latach w październiku 2006 roku  zaczął się remont dawnego kościoła farnego w Gubinie, który zniszczony od czasu II wojny światowej pozostaje w ruinie. Dzięki grupie aktywnych...
Gubin
31 październik 2006
W październiku 2006 roku zakończono trwające od ponad roku prace konserwatorskie i budowlane przy elewacjach pochodzącej z 2 poł. XIV wieku konkatedry pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Przed...
Zielona Góra
31 październik 2006
We wrześniu 2006 roku zakończyły się prace konserwatorskie i roboty budowlane elewacji dawnego ratusza w Gubinie prowadzone z inicjatywy władz miasta. Poddano konserwacji ceglane elewacje średniowiecznego...
Gubin
30 wrzesień 2006