Prace konserwatorskie

 Muzeum Ziemi Wschowskiej zrealizowało projekt, który miał na celu udokumentowanie, za pomocą nowoczesnych metod i urządzeń pomiarowych, bezcennych reliktów we wnętrzu dawnego kościoła luterańskiego Żłobka Chrystusa (Kripplein...
Zakończono prace polegające na remoncie dachu kościoła, m.in. w zakresie wymiany istniejącego pokrycia z blachy cynkowej na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę. Inwestycja...
Witków
W  dworze w  Broniszowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 294, przeprowadzono roboty budowlane polegające na wzmocnieniu stropów nad...
Broniszów
Trwają prace polegające na remoncie dachu dawnego szpitala św. Trójcy w Broniszowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski, wpisanego do  rejestru zabytków pod  nr  293...
Broniszów
Trwają badania konserwatorskie zachodniej części kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie.  Prowadzone przez mgr Ryszarda Żankowskiego  dotyczą zachodniej, neogotyckiej...
Świebodzin
Zakończono trwające od 2011 roku prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu gotyckiej Kaplicy Ogrójcowej przy kościele konkatedralnym pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Wykonane...
Zielona Góra
Po wielu latach nieużytkowania i niepodejmowania działań zabezpieczających, rozpoczęto prace związane z remontem dachu pałacu Brühla w Brodach. Roboty obejmują wymianę pokrycia dachu wraz...
Brody
BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Zabytki północnej części województwa lubuskiego” pod red. Jarosława Lewczuka i Błażeja Skazińskiego, s. 232, Gorzów Wlkp.- Zielona Góra 2004 r.   Publikacja podzielona jest na części tematyczne....
Zabytek Chroniony Prawem
1
Translate / Übersetzen