Strona główna / Zabytki / Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
Badania geofizyczne i dokumentacja cyfrowa we wnętrzu dawnego kościoła Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie
Wschowa
25 październik 2013
Zakończono prace polegające na remoncie dachu kościoła, m.in. w zakresie wymiany istniejącego pokrycia z blachy cynkowej na dachówkę ceramiczną karpiówkę układaną w łuskę. Inwestycja...
Witków
22 październik 2013
W  dworze w  Broniszowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 294, przeprowadzono roboty budowlane polegające na wzmocnieniu stropów nad...
Broniszów
18 październik 2013
Trwają prace polegające na remoncie dachu dawnego szpitala św. Trójcy w Broniszowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski, wpisanego do  rejestru zabytków pod  nr  293...
Broniszów
18 październik 2013
Trwają badania konserwatorskie zachodniej części kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie.  Prowadzone przez mgr Ryszarda Żankowskiego  dotyczą zachodniej, neogotyckiej...
Świebodzin
07 październik 2013
Zakończono trwające od 2011 roku prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu gotyckiej Kaplicy Ogrójcowej przy kościele konkatedralnym pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Wykonane...
Zielona Góra
04 październik 2013
Po wielu latach nieużytkowania i niepodejmowania działań zabezpieczających, rozpoczęto prace związane z remontem dachu pałacu Brühla w Brodach. Roboty obejmują wymianę pokrycia dachu wraz...
Brody
23 wrzesień 2013