Odzyskane
W  marcu 2016 r. świebodzińska policja odzyskała barokową misę chrzcielną, która została skradziona (zaginęła?) z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w miejscowości...
31 marzec 2016
Na przełomie sierpnia i września 2009 r. w powiecie słubickim zniszczono i okradziono 10 grobów z okresu kultury łużyckiej
03 październik 2009
W 2009 r., dzięki staraniom Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze do Polski powróciły dwie figury
30 wrzesień 2009
W październiku 2008 r. odzyskano ponad 30 zabytków ukradzionych w latach 2002-2006
03 wrzesień 2009
W 2006 r. Lubuska Policja odzyskała ponad 100 zabytków skradzionych z kościołów na terenie Polski
18 sierpień 2009