Strona główna / Poradnik klienta / Składanie dokumentów
Składanie dokumentów

Poniżej wnioski do pobrania oraz informacje o wymaganych dokumentach

Obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
Wniosek o zaświadczenie, że budynek jest wpisany do rejestru zabytków oraz utrzymywany i konserwowany zgodnie z przepisami o ochronie zabytków