Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia
Planowane wydarzenia
W dn. 18 marca 2008 r. w jubileuszowej, 50. sesji naukowej z cyklu "Nowa Marchia - prowincja zapomniana - wspólne korzenie", która odbyła się w Wojewódzkiej i Miejskiej...
Gorzów Wlkp.
18 marzec 2008
W dn. 14 marca 2008 roku odbyła się sesja naukowa „NOWE FUNKCJE W STARYCH MURACH - ADAPTACJE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH” PROGRAM SESJI:     godz.10.00 –10.15–...
14 marzec 2008
PROGRAM SESJI:  - godz.10.00 –10.15– powitanie gości : arch. Jolanta Panz-Burkiewicz Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddz. Zielona Góra, Barbara Bielinis-Kopeć...
Zielona Góra
14 marzec 2008
Już po raz trzecie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze zorganizował „Lubuskie Spotkania...
Zielona Góra
14 marzec 2008
Seminarium Naukowe "Wielokulturowość Pogranicza - Ochrona Zabytków Dawnych i Współczesnych Mieszkańców Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr" odbyło się dn. 16 stycznia...
Ochla
16 styczeń 2008
W dniu 28 września 2007 r. w Trzebiechowie odbyła się międzynarodowa konferencja "Henry van de Velde - sztuka bez granic". Wydarzenie to związane było z obchodami 50-lecia śmierci światowej...
Trzebiechów
28 wrzesień 2007
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w dniach 7 i 8 września 2007 r. odbyła się w Gubinie polsko-niemiecka konferencja naukowa "Szanse, wizje, nadzieje, przyszłość" poświęcona pozostającej...
Gubin
08 wrzesień 2007