Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia
Planowane wydarzenia
PROGRAM SESJI:  - godz.10.00 –10.15– powitanie gości : arch. Jolanta Panz-Burkiewicz Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddz. Zielona Góra, Barbara Bielinis-Kopeć...
Zielona Góra
14 marzec 2008
Już po raz trzecie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze zorganizował „Lubuskie Spotkania...
Zielona Góra
14 marzec 2008
Seminarium Naukowe "Wielokulturowość Pogranicza - Ochrona Zabytków Dawnych i Współczesnych Mieszkańców Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr" odbyło się dn. 16 stycznia...
Ochla
16 styczeń 2008
W dniu 28 września 2007 r. w Trzebiechowie odbyła się międzynarodowa konferencja "Henry van de Velde - sztuka bez granic". Wydarzenie to związane było z obchodami 50-lecia śmierci światowej...
Trzebiechów
28 wrzesień 2007
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w dniach 7 i 8 września 2007 r. odbyła się w Gubinie polsko-niemiecka konferencja naukowa "Szanse, wizje, nadzieje, przyszłość" poświęcona pozostającej...
Gubin
08 wrzesień 2007
Podjęto starania aby objąć ochroną prawną Dolinę Noteci, która rozciąga się na terenie trzech województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. W dn. 14 maja 2007 r....
14 maj 2007
II LUBUSKIE SPOTKANIA ARCHITEKTÓW Z KONSERWATORAMI ZABYTKÓW SESJA NAUKOWA „ Rewaloryzacja zespołów staromiejskich - nawierzchnie ulic i placów” w dn. 27 kwietnia...
Zielona Góra
27 kwiecień 2007