Aktualności
Do rejestru zabytków województwa lubuskiego wpisano stanowisko archeologiczne Bobrowniki 3 – grodzisko łużyckich pól popielnicowych z okresu halsztackiego oraz wczesnośredniowieczne....
Otyń
02 wrzesień 2020
Do rejestru zabytków województwa lubuskiego wpisano stanowisko archeologiczne Dąbrowa 1 (AZP 63-16/21) – cmentarzysko kurhanowe łużyckich pól popielnicowych z epoki brązu,...
Otyń
02 wrzesień 2020
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał w mocy decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie do rejestru zabytków dawnego cmentarza przykościelnego...
Kotowice
14 sierpień 2020
W sierpniu wolontariusze rozpoczęli porządkowanie parku pałacowego w Bojadłach. To kolejna już tak cenna inicjatywa Fundacji Pałac Bojadła, we współpracy z Gminą Bojadła. W ramach prostych...
Bojadła
11 sierpień 2020
11 sierpnia przypada Dzień Konserwatora Zabytków, z tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy chronią zabytki, w szczególności wojewódzkim konserwatorom zabytków i...
11 sierpień 2020
 W dniu 28 lipca 2020 r. w kościele w Rudnie Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wręczył ks. proboszczowi Sławomirowi Przychodnemu złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami”,...
Rudna
28 lipiec 2020
Do rejestru zabytków wpisano zespół budynków dawnego zakładu „I.G. Farbenindustrie AG Filmfabrik Landsberg”, w którym po II Wojnie Światowej działały Zakłady...
Gorzów Wielkopolski
27 lipiec 2020
Galeria