Aktualności
Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się realizacji zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej w województwie lubuskim. Konkurs promuje: wzorcowe wykonawstwo robót konserwatorskich, dbałość...
Zielona Góra
03 luty 2008
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)...
Zielona Góra
02 luty 2008
Galeria