Aktualności
W dn. 26 czerwca 2008 r. doszło w Gubinie do roboczego spotkania Barbary Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prof. Detlefem Kargiem Krajowym Konserwatorem Landu...
Gubin
26 czerwiec 2008
W dn.17.06.2008 w siedzibie Niemieckiej wspólnoty w Belgii w Brukseli odbyło się spotkanie poświęcone życiu i twórczości Henrego van de Velde. Wydarzenie to było wspólną inicjatywą...
17 czerwiec 2008
Po raz pierwszy od wielu lat zorganizowane zostało szkolenie adresowane do pracowników Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. W Tucznie w dn. 3-4 czerwca 2008 r. spotkali...
Tuczno
04 czerwiec 2008
Galeria