Aktualności
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na podstawie zarządzenia nr 25 z dn. 19 listopada 2008 r. powołana została Rada Naukowa Odbudowy Fary w Gubinie
Zielona Góra
30 styczeń 2009
Minęło już ponad pół wieku od momentu, kiedy dawne wschodnie obszary Niemiec, w tym terytorium określane dziś jako Środkowe Nadodrze zostały włączone do Polski. Wśród wielu aspek­tów kształtowania...
Zielona Góra
26 styczeń 2009
Galeria