Aktualności
W  Rokitnie w  dniach 25-26  sierpnia odbyły  się warsztaty szkoleniowe pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej...
30 sierpień 2011
W  drugiej połowie sierpnia w  Skwierzynie miała miejsce praktyka organizowana dla  studentów 2  roku kierunku Ochrona Dóbr Kultury specjalizacja...
Skwierzyna
29 sierpień 2011
W dniach 4-5 sierpnia w Mierzęcinie, gm. Dobiegniew z inicjatywy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odbyła się komisja konserwatorska. Przedmiotem obrad był kościół...
Mierzęcin
10 sierpień 2011
Galeria