Aktualności
W dniu 27 października 2011 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał wpisu do rejestru zabytków centralnego odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, położonego...
Międzyrzecz
27 październik 2011
W dniu 18.10.2011 r. w Zielonej Górze, w  ramach VI Lubuskich Spotkań Architektów z Konserwatorami Zabytków odbyła się sesja naukowa „Rewaloryzacja historycznych zespołów...
Zielona Góra
20 październik 2011
W dniu 17 października 2011 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku Mostu Angielskiego na terenie Parku Mużakowskiego w Łęknicy, który łączy obie części parku po polskiej i niemieckiej...
Łęknica
19 październik 2011
W  dniu 15.10.2011  r. pracownicy merytoryczni Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze uczestniczyli wraz  ze  studentami...
Siedlisko
16 październik 2011
W  serwisie internetowym Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego dostępne są  już  informacje dotyczące programów Ministra na  rok  2012. Dotacje...
07 październik 2011
W pierwszych dniach sierpnia bieżącego roku  pan Jerzy Szymczak (społeczny opiekuna zabytków) i pan Tomasza Struk (przedstawiciel powiatu krośnieńskiego)  telefonicznie powiadomili...
Krosno Odrzańskie
06 październik 2011
W dniu 2 października w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbyły się Lubuskie Dożynki Winiarskie. Uroczystość poprzedziła Msza Św. w intencji winiarzy, którą odprawił Jego Ekscelencja ks....
Ochla
03 październik 2011
Galeria