Aktualności
W dniu 27 października 2011 roku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał wpisu do rejestru zabytków centralnego odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, położonego na terenie gmin Międzyrzecz,...
Międzyrzecz
27 październik 2011
W dniu 18.10.2011 r. w Zielonej Górze, w ramach VI Lubuskich Spotkań Architektów z Konserwatorami Zabytków odbyła się sesja naukowa „Rewaloryzacja historycznych zespołów staromiejskich”
Zielona Góra
20 październik 2011
W dniu 17 października 2011 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku Mostu Angielskiego na terenie Parku Mużakowskiego w Łęknicy, który łączy obie części parku po polskiej i niemieckiej...
Łęknica
19 październik 2011
W dniu 15.10.2011 r. pracownicy merytoryczni Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków uczestniczyli wraz ze studentami historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Siedlisko
16 październik 2011
W serwisie internetowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostępne są już informacje dotyczące programów Ministra na rok 2012.
07 październik 2011
W pierwszych dniach sierpnia bieżącego roku pan Jerzy Szymczak (społeczny opiekuna zabytków) i pan Tomasza Struk (przedstawiciel powiatu krośnieńskiego) telefonicznie powiadomili Marlenę Magdę-Nawrocką...
Krosno Odrzańskie
06 październik 2011
W dniu 2 października w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbyły się Lubuskie Dożynki Winiarskie. Uroczystość poprzedziła Msza Św. w intencji winiarzy, którą odprawił Jego Ekscelencja ks. A. Dyczkowski....
Ochla
03 październik 2011
Galeria