Aktualności
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z   ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...
25 luty 2012
W  dniu 6  lutego w  kościele filialnym pw.  św.  Jana Chrzciciela w  Grabinie wybuchł pożar. Na  szczęście, zainstalowana w  ubiegłym...
Grabin
17 luty 2012
Neogotycki kościół filialny pw. świętej Małgorzaty Węgierskiej w miejscowości Ługów (gm. Świebodzin, powiat świebodziński)
Ługów
12 luty 2012
Galeria