Aktualności
W  jeziorze Lipie dwóch płetwonurków natrafiło na  późnośredniowieczny topór. Zabytek został znaleziony na  głębokości około  40  metrów....
30 wrzesień 2012
Pod  koniec sierpnia 2012  r., Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków otrzymał  informację o  łodzi rybackiej znalezionej  pod  Krosnem...
Krosno Odrzańskie
24 wrzesień 2012
Międzynarodowa konferencja naukowa "MODERNIZM W EUROPIE - MODERNIZM W GDYNI. Architektura XX wieku do lat 60. i jej ochrona"
24 wrzesień 2012
W  dniach 17-19 września  2012  r. zorganizowana została po  raz  trzynasty konferencja ANTIKON. Konferencja ma  bardzo bogatą tradycję (odbywa...
24 wrzesień 2012
W  dniu 15.09.2012  r. w  Sobolicach zorganizowano po  raz  drugi „Święto Grzyba”. Impreza służy nie  tylko  promocji...
Sobolice
17 wrzesień 2012
Europejskie Dni Dziedzictwa to  największe w  Europie wydarzenie o  charakterze społecznym i  edukacyjnym promujące zabytki. Tzw.  „Dni otwartych...
Ochla
12 wrzesień 2012
W  dniach 5-7 września 2012  r. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie zorganizował w Trzebinach w  województwie wielkopolskim szkolenie dla  inspektorów...
12 wrzesień 2012
Galeria