Aktualności
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t....
29 kwiecień 2014
W dniach 24-25 kwietnia br. w Żyrardowie zorganizowano ogólnopolskie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków pod honorowym patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Marszałka...
29 kwiecień 2014
W związku z wygaśnięciem 4-letniej kadencji Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, w dniu 28 marca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp....
Gorzów Wielkopolski
07 kwiecień 2014
Dnia 21.03.2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim odbyła się UROCZYSTA ADOPCJA ZABYTKÓW LEŚNIOWA, podczas której uczniowie oficjalnie podpisali AKT ADOPCJI, przyjmując...
Leśniów Wielki
03 kwiecień 2014
Galeria