Aktualności
Ogólnopolska Konferencja „Szansa dla Zabytków” w dniach 18 – 19 grudnia 2014 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie
31 grudzień 2014
IX Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków – konferencja naukowa pt. „Architektura i krajobraz kulturowy lubuskiej wsi – dziedzictwo a współczesność”
Zielona Góra
10 grudzień 2014
Zakończenie drugiego etapu prac konserwatorsko-restauratorskich przy ołtarzu głównym z kościoła pod wezwaniem św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w pocysterskim opactwie,...
Gościkowo-Paradyż
01 grudzień 2014
Galeria