Aktualności
Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego ogłosił kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany” promującego najlepsze wzory konserwacji, utrzymania i  zagospodarowania...
28 grudzień 2015
W dniach 10-11 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze odbyła się konferencja pt. „POSZUKIWACZ - ARCHEOLOG MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY”. Stanowiła ona podsumowanie projektu "Lubuska...
Zielona Góra
17 grudzień 2015
W dniu 3 grudnia 2015 roku, z inicjatywy Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, na zamku królewskim w Warszawie, zorganizowana została konferencja naukowa pt. „System służb konserwatorskich...
16 grudzień 2015
W dniu 12 grudnia 2015 r. w Instytucie Bp. Wilhelma Pluty w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzone zostało  szkolenie dla księży  wikariuszy z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, podczas...
Gorzów Wielkopolski
14 grudzień 2015
Pod koniec listopada 2015 roku do Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza został przekazany kolejny skarb. Tym razem jest to skarb metalurga „czeladnika”. Został on ukryty w naczyniu...
03 grudzień 2015
 W związku z przyznaniem, na wniosek Lubskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrody pieniężnej w kwocie 25 000 zł Panu Janowi...
Gorzów Wielkopolski
30 listopad 2015
W dniu 26 listopada 2015 r. w murach dawnego opactwa cystersów w Gościkowie-Paradyżu zorganizowano pierwsze Paradyskie Kolokwium Cysterskie, podczas którego zaprezentowano m.in. udział...
Gościkowo-Paradyż
29 listopad 2015
Galeria