Aktualności
W dniu 28 stycznia o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się spotkanie poświęcone legendzie zielonogórskiego środowiska artystycznego, pierwszym wojewódzkim...
Zielona Góra
30 styczeń 2015
Aneks do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ...
Zielona Góra
21 styczeń 2015
Od 1 do 31 stycznia 2015 r. można składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie...
05 styczeń 2015
Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego ogłosił kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany” promującego najlepsze wzory konserwacji, utrzymania i  zagospodarowania...
02 styczeń 2015
Galeria